axund

is. din.
1. İslamda dini rütbə.
2. Xüsusi təhsil görmüş din xadimi. Ey milləti cəhalətə vadar edən axund; Hər dürlü fəqrü əczə giriftar edən axund! M. Ə. S.. Xalıq bir dəstə pul çıxarıb axundun ovcuna basdı. S. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • Məhəmmədəmin Axund Hacı Mollaələkbər oğlu Rəsulzadə — Mammed Amin Rasulzade Məhəmməd Əmin Rəsulzadə (alternative aserbaidschanische Schreibweise Məhəmməd Əmin Axund Hacı Molla Ələkbər oğlu Rəsulzadə, Türkisch: Mehmed Emin Resulzade; * 31. Januar 1884 in Novxanı, Baku; † 6. März 1955, Ankara) war ein …   Deutsch Wikipedia

  • Расулзаде, Мамед Эмин — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Расулзаде. Мамед Эмин Расулзаде азерб. Məhəmməd Əmin Axund Hacı Molla Ələkbər oğlu Rəsulzadə …   Википедия

  • baş — is. 1. İnsan bədəninin kəllə və sifətdən ibarət olan yuxarı hissəsi. İri baş. Onun başı ilə bədəni arasında tənasüb yoxdur. – Baş bədənin tacıdır, gözlər onun daş qaşı. (Ata. sözü). // Heyvan bədəninin beyin olan yuxarı və ya ön hissəsi. Toğlular …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dürlü — is. 1. Cür, növ. Maşının keçdiyi yerlərdə, onun arxasınca, uçurulan evlərin yerində yeni binalar, başqa dürlü küçələr, meydançalar tikilir. S. H.. <Bəhram:> Yox, mənim ürəyimdə başqa dürlü hisslər oyanır və get gedə qüvvətlənir. C. C.. Bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • icz — klas. bax əcz. Tənha qalıb etdi naleyi zar; Dərdü qəmə qıldı iczin izhar. F.. Ətalət mayeyi iczü kədərdir. M. Ə. S.. Ey milləti cəhalətə vadar edən axund; Hər dürlü fəqrü iczə giriftar edən axund! Ə. Q …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • iftar — is. <ər.> din. Oruc açma, oruc açdıqda yeyilən yemək. Xavərimsə bu gün oruc tutmuş olduğundan, axşam üçün iftar tədarükü görürdü. T. Ş. S.. İftar açmaq (yemək) – oruc açmaq. Axund iftarı yeyib, təsbehi alır əlinə, başlayır hesablamağa. Ə. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • salmaq — f. 1. Bir şeyi hündür yerdən aşağı atmaq, tullamaq, buraxmaq, düşürmək. Asta qanad çalın, qafil telləri; Heyfdir, salarsız düzə, durnalar! M. P. V.. Mən də bombaları salanda kəndə; Dedim: «Əl atmasa həkim bıçağa; Xəstə şəfa tapıb durmaz ayağa». M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Mammed Amin Rasulzade — ( az. Məhəmməd Əmin Axund Hacı Molla Ələkbər oğlu Rəsulzadə, tr. Mehmed Emin Resulzade; January 31, 1884, Novkhana, near Baku March 6, 1955, Ankara) was an Azerbaijani statesman, scholar, public figure and one of the founding political leaders of …   Wikipedia

  • Mammed Amin Rasulzade — Məhəmməd Əmin Rəsulzadə (alternative aserbaidschanische Schreibweise Məhəmməd Əmin Axund Hacı Molla Ələkbər oğlu Rəsulzadə, Türkisch: Mehmed Emin Resulzade; * 31. Januar 1884 in Novxanı, Baku; † 6. März 1955, Ankara) war ein aserbaidschanischer… …   Deutsch Wikipedia

  • Mehmed Emin Resulzade — Mammed Amin Rasulzade Məhəmməd Əmin Rəsulzadə (alternative aserbaidschanische Schreibweise Məhəmməd Əmin Axund Hacı Molla Ələkbər oğlu Rəsulzadə, Türkisch: Mehmed Emin Resulzade; * 31. Januar 1884 in Novxanı, Baku; † 6. März 1955, Ankara) war ein …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.